Privacy beleid

Privacy verklaring Kleur&Vorm

In deze verklaring legt Kleur&Vorm, gevestigd aan Ter Borchlaan 58   9766 TX Eelderwolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 02073331 (hierna ‘Kleur&Vorm’), uit welke persoonsgegevens Kleur&Vorm verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

 

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met Fenneke Wortelboer zij is de functionaris gegevensbescherming van Kleur&Vorm. Je kunt haar bereiken via fennekewortelboer@home.nl. Ter bespoediging van de afhandeling verzoeken we jou in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast dank!

 

Ons privacybeleid

Kleur&Vorm respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.kleurenvorm.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Kleur&Vorm verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen.  Of wel dat je je gegevens zelf aan ons verstrekt hebt

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

Je voornaam;

Je achternaam:

Je telefoonnummer;

Je adresgegevens:

Je e-mailadres;

Je bankrekening:

Bedrijfsnaam:

Kvk nummer

Btw nummer

 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

En waar gebruiken we deze gegevens dan voor?

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Kleur&Vorm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Indien wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij. Dit zullen wij wel melden in een vernieuwde privacyverklaring. Je moet wel op de hoogte worden gehouden natuurlijk.

 

Contactformulier

We zijn voorstander van snel en makkelijk contact. Daarom bieden we een contactformulier aan op onze website. Uiteraard kun je ons ook mailen! Als je dit contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als naar de inhoud van het formulier/de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Op de hoogte blijven

Als je geïnteresseerd bent inspireren we je graag met gratis tips, checklists, en veel meer over de gevoelskant van wonen. En we dagen je uit met gratis challenges, inspireren je met webinars en geven je inzichten in jouw nieuwbouwplannen. We houden je op de hoogte van ontwikkelingen in onze dienstverlening.

Dit laten we je weten via een uitnodiging in de vorm van een email, een soort “nieuwsbrief” dus, maar dan anders. Je kunt aangeven welke informatie je graag wilt ontvangen en jij bepaalt wanneer je daarmee wilt stoppen. Iedere email bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Als je je afmeldt ontvang je dus geen waardevolle tips en inspiratie meer. Goed om te weten wellicht is dat het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden wordt verstrekt.

Wij maken gebruik van Active Campaign om onze nieuwsbrief te versturen. Zodra jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan verstuurt Active Campaign een bevestigingsmail. Om deze email correct te versturen plaatst Active Campaign een cookie/pixel zodat wij weten of deze mail is gelezen. De privacyverklaring van Active Campaign lees je hier.

Bewaartermijnen

Kleur&Vorm bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we de gegevens minimaal 7 jaar na laatste oplevering als service, zodat je naslagwerk hebt van de diensten die in kaart gebracht zijn. Factuur- en boekhoudgegevens bewaren we minimaal 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

 

Emailadres en voornaam en eventueel telefoonnummers in de mailinglijst

Bewaartermijn: zo lang niet uitgeschreven van een emaillijst. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Reden: om emails te kunnen versturen en afspraken te kunnen maken.

 

Emailadres en voornaam in reacties / comments op de website

Bewaartermijn: zo lang de reactie zichtbaar is op de website.

Reden: om spam te kunnen herkennen en/of voorkomen

 

Inloggegevens (gebruikersnaam, emailadres) in online academie

Bewaartermijn: zo lang als gebruik gemaakt wordt van de online academie.

Reden: om toegang te verlenen tot besloten online trainingen en programma’s.

 

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Verstrekking aan derden

Kleur&Vorm deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Beveiliging

Kleur&Vorm draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;

toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;

alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,

we noemden het al even: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Cookies

Kleur&Vorm gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Social Media buttons

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten van de website te delen. Dit kan doormiddel social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield

Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fennekewortelboer@home.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

 

Kleur&Vorm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ben je dit niet? Laat het ons dan weten via fennekewortelboer@home.nl. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.